Ecce Homo

Aanzie de mens, observeer de mens, becommentarieer de mens!